Anerkjennelse fra Krim

01/11/2019

Hendrik Weber

Ministerrådet fra den russiske republikken Krim, Sergey Askyonov har i sin forordning fra 26. novemer 2018 tildelt diplomer og utmerkelser til medlemmer av Folkediplomati Norge som var på Krim i oktober 2018.

På fredag den 11. januar 2019 var vi invitert til den russiske ambassaden og fikk utdelt disse utmerkelser og diplomer av Russlands ambassadør i Norge Teymuraz O. Ramishvili. Etterpå hadde vi tid til å snakke med ambassadøren og ministerråd om våre inntrykk og planer for fremtidige prosjekter.

I et offisielt brev datert 14.01. til Sergey Asyonov takket jeg, i navnet av foreningen, for utmerkelsen og for det gode samarbeidet på Krim.

Hendrik Weber

Link til Facebook siden til den russiske ambassaden:

https://www.facebook.com/RusEmbNo/?__tn__=kC-R&eid=ARBST0MA8zJaMiVokncOXn_suYew_qTQXJR82uePWmGoKPW2o6ZSnkF9-NAnSYSj77RpG_dZ-Ia5DHcm&hc_ref=ARSCcS7ORDkgMNyiR15ZxRKYVcaKUlon86me4ERQOmDplKGQjBP5hOzP9teGVll-cXo

О награждении членов НПО «Народная дипломатия - Норвегия»

11 января 2019 г. Посол России в Норвегии Т.О.Рамишвили вручил членам НПО «Народная дипломатия - Норвегия» награды Совета министров Республики Крым «за укрепление дружественных связей между народами России и Норвегии».
В дружеской атмосфере представители организации поделились своими впечатлениями о поездках в Россию, а также планами работы на будущее.

* * *
Om utdeling av Republikken Krims utmerkelser til medlemmer i «Folkediplomati Norge»

11. januar 2019 utdelte Russlands Ambassadør til Norge Teymuraz O.Ramishvili utmerkelser av Republikken Krims Ministerråd til medlemmer i «Folkediplomati Norge» «for styrking av vennskapsbånd mellom folkene i Russland og Norge».
I vennlig atmosfære delte representanter for organisasjonen sine opplevelser om reiser til Russland samt arbeidsplaner for fremtiden.

Hendrik Weber - Folkediplomati Norge
Hendrik Weber - Folkediplomati Norge