En gruppe med norske aktivister fra Foreningen Folkediplomati Norge er på vei...

10/06/2017

Hendrik Weber - VG Verdens Gang

En gruppe med norske aktivister fra foreningen Folkediplomati Norge er på vei til den annekterte Krim-halvøya. Utenriksdepartementet er svært kritisk.

- En stor delegasjon av politikere og forretningsmenn fra Norge, ifølge med to tyske folkevalgte, besøker Krim for første gang siden halvøya ble gjenforent med Russland, skriver det russiske, statskontrollerte nyhetsnettstedet Sputnik News. Saken om det norske besøket var toppsak her torsdag ettermiddag, sammen med russiske flyangrep mot IS i Syria, og folkeavstemningen i Katalonia.

- Dette er det første besøket fra en så stor delegasjon fra Norge til Russlands Krim. Først skal vi gi dem en kort rundreise på Krim, så de kan snakke med folket, så holder vi offisielle møter, sier Yury Gempel, leder for den tyske minoriteten på Krim, til Sputnik News.

Bred dekning i russiske medier

Hendrik Weber og kona Mette Rosenlund fra Radøy utenfor Bergen er initiativtakerne til foreningen Folkediplomati Norge - som skal drive nettopp det

de kaller «folkediplomati» - og arrangerer turen.

Reisen får torsdag bred dekning i russiske medier. Det er sendt ut meldinger fra nyhetsbyråene Tass og RIA Novosti, og det er saker i blant annet Rossiskaja Gazeta, Izvestija, Komsomolskaja Pravda og Zvezda. Hovedbudskapet til alle er: «Norsk delegasjon drar til Krim trass i trusler og press». Nettavisen Ekonomika Sevodnja omtaler det norske reisefølget som en «mektig delegasjon», mens en lokal nettside på Jalta omtaler det som en «offisiell delegasjon».

- Umusikalsk

I begynnelsen av september gikk statssekretær Marit Berger Røssland hardt ut mot den planlagte reisen.

- Vi er kritiske til denne type besøk fordi det kan bidra til å legitimere en anneksjon, sa statssekretæren til TV 2. Også Den norske Helsingforskomité, som arbeider med menneske- rettighetsspørsmål i Øst-Europa, er kritiske til reisen.

- Den russiske annekteringen av Krim-halvøya var et klart brudd på folkeretten. Som en følge av dette har EU, USA, Norge og en del andre land innført sanksjoner. At en delegasjon med nordmenn er med på å bryte enigheten om disse er i beste fall umusikalsk og spiller rett inn i russisk propaganda, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité til VG.

Forsvarer Krim-reisen

VG snakket med Weber mens reisefølget ventet på flyet fra Gardermoen til Moskva torsdag formiddag. Han bekrefter at de er ti-tolv personer som er på vei fra Norge til Krim.

- Hvorfor arrangerer dere denne turen?

- Vi tror at norsk presse ikke viser begge sider av saken, og reiser derfor på en ukestur for å se den russiske siden og få vite hva de tror og tenker om Krimhalvøya. Vi skal møte alt fra politikere, til representanter fra den ortodokse kirken og Krim-tartarer, sier Weber.

- Hvem er deltakerne på denne reisen?

- Det er helt vanlige folk. Vi kjenner dem som hadde lyst til å reise fra før.

- Sputnik News skriver at det også er norske politikere med på reisen?

- Det stemmer for så vidt. De er alle privat med, mer eller mindre. Det er også noen fra helsesektoren, noen som har egen bedrift, andre forfattere. Det er en privat tur, understreker Weber.

- Hvem er disse politikerne?

- Det kan jeg ikke si, men det er ingen fra Stortinget. Det er på lavt nivå. De er medlemmer av forskjellige partier, men jeg kjenner ikke deres posisjoner, sier Weber.

- Strider ikke mot folkeretten

- Mange mener at den russiske overtakelsen av Krim strider mot folkeretten.

Hva er din mening om dette?

- Jeg er helt klar på at det ikke strider mot folkeretten. Det viktigste er at vi har en fornuftig dialog og et godt forhold med Russland. Dialogen er viktig for oss. Vi drar for å se situasjonen selv, for all informasjonen vi får er ensidig og foreldet, mener Weber.

I et intervju på nettsiden til Hanne Nabintu Herland har Weber tidligere omtalt Putin som «en slags redningsmann for det russiske folket».

- Det blir alltid fremstilt som at russiske soldater invaderte Krimhalvøya, men det stemmer ikke. Det som skjedde var at det skjedde et statskupp i Kiev, og deretter bestemte regjeringen på Krim at det skulle avholdes en folkeavstemning om innmelding i Den russiske føderasjonen. Det er slik det skjedde. Det er flere professorer og andre akademikere som har skrevet en del ting om dette. Jeg har kontakt med disse, og de forteller at de ikke kommer i avisene og TV med dette, fordi ingen vil høre på dem, sier Weber.

- Hvordan har dere fått i stand programmet for besøket? Har dere samarbeidet med den russiske ambassaden?

- Vi har møtt ambassaden, men de har ikke vært med på organiseringen utover å innvilge visum. Vi samarbeider med en forening på Krim som representerer den tyske minoriteten der. Jeg var der i oktober i fjor, så jeg hadde noen kontakter derfra.

- Ensidig dekning av konflikten

- Tror du at dere vil få en upartisk fremstilling av situasjonen på Krim av de dere skal møte?

- Vi er klar over at de fremstiller situasjonen på sin måte, slik som også Norge fremstiller den fra sitt ståsted. Heldigvis er vi godt voksne folk med erfaring, som har en følelse på hva som er sant og ikke sant. Vi har et bredt program på Krim, og alle må danne seg et bilde selv. Vi har alle den samme følelsen av at pressen bare dekker konflikten fra én side.

- Frykter du at deres Krim-besøk vil tas til inntekt for den russiske siden i konflikten - at dere selv blir en del av propagandaen?

- Vi må gå ut fra at det kan skje, men vi er alle voksne folk og vi går ikke rundt med Putin-t-skjorter og Putin-flagg. Vi har egne meninger og alle har lest en del og vært mange ganger i Russland. Jeg tror vi kan motvirke det litt på denne måten. Men at russerne forteller om en norsk delegasjon og hauser det litt opp er jeg klar over, sier Weber og legger til:

- Det viktigste for oss er å ha en dialog. Vi må ikke være enige om alt, men vi må ha et godt samarbeid og et godt naboskap, vi har tross alt felles grense.

UD svært kritisk Utenriksdepartementet sier at de gjennom media er blitt gjort oppmerksom på at en gruppe nordmenn besøker Krim.

- Vi har ikke vært i kontakt med denne gruppen direkte, men norske myndigheters syn på slike besøk er gjort offentlig kjent, blant annet gjennom statssekretær Marit Berger Røslands uttalelser til media, sier underdirektør Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til VG.

- Det er norske myndigheters syn at det ikke bør gjennomføres denne type norske besøk til Krim og Sevastopol. Slike besøk vil kunne bidra til å gi Russlands folkerettsstridige anneksjon et skinn av legitimitet. Det er vi sterkt kritiske til, fortsetter Enstad. Som en reaksjon på de russiske folkerettsbruddene har Norge sluttet opp om EUs restriktive tiltak, sier hun og understreker:

- De restriktive tiltakene legger klare begrensinger på økonomisk aktivitet knyttet til Krim og Sevastopol, og brudd på regelverket kan være straffbart.