Kan legitimere russisk okkupasjon

09/08/2017

Hendrik Weber

Source: TV2

TV2 snakket med Utenriksdepartementet:

UD REFSER NORSKE KRIM-KAMERATER PÅ VEI TIL KRIMHALVØYA:

- Kan legitimere russisk okkupasjon

Norske aktivister på vei til den okkuperte Krim-halvøya bør holde seg hjemme, mener Utenriksdepartementet.

En hel verden reagerte med sjokk, da Russland i mars 2014 invaderte og senere okkuperte Krim-halvøya i Ukraina.

EU og USA innførte sanksjoner for å straffe den russiske lederen Vladimir Putin. Blant annet ble de fleste former for vestlig næringsvirksomhet på Krim forbudt.

På Radøy utenfor Bergen sitter to som mener Norge nå må glemme det som har skjedd og begynne og prate Russland igjen.

- Det er veldig trist at vi i Norge skaper et bilde av at russerne er et folk man ikke kan stole på og som delvis er farlig, sier Hendrik Weber.

Brukes i russisk propaganda

Han og kona Mette Rosenlund er selvstendig næringsdrivende.

Nå har de dannet foreningen «Folkediplomati Norge» og neste måned reiser de til Krim i spissen for en gruppe på 10 til 12 nordmenn.

Det russiske propagandaorganet Sputnik har gjort stort nummer av at en norsk næringslivsdelegasjon nå er på vei til Krim.

Paret fra Radøy benekter at de drar til Krim for å drive forretninger.

Deres mål med turen er det de kaller «folkediplomati». De innser likevel at reisen kan bli utnyttet av av russiske myndigheter, som ønsker at situasjonen med vesten skal normaliseres.

- Selvfølgelig vil denne reisen bli brukt av russiske myndigheter. Det er helt klart, sier Weber.

- Jeg mener at Krimhalvøya er russisk. Måten det ble gjort på var ikke er helt riktig, men det var den eneste muligheten og det er ikke i strid med folkeretten, slår betong-entreprenøren fra Nordhordland fast.

Det er Utenriksdepartementet dundrende uenig i. Og her er de overrasket over å høre at en gruppe nordmenn nå skal til Krim.

- Det vil jeg si. Vi har klare reiseråd som fraråder alle reiser til Krim og er ikke kjent med at det har vært mange reiser av denne typen, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Marit Berger Røssland.

- Kan legitimere anneksjonen

I følge FN driver den russiske okkupasjonsmakten vilkårlig fengsling, tortur og forfølgelse av etniske minoriteter og opposisjonelle på Krim.

UD mener det både er farlig og moralsk galt av nordmenn å reise til et slikt sted.

- Vi er kritiske til denne type besøk fordi det kan bidra til å legitimere en anneksjon, sier statssekretæren til TV 2.

Ved den ukrainske ambassaden i Norge er de også sterkt kritiske til turen. Folk som ønsker å reise til Krim må ha eksplisitt tillatelse fra myndighetene i Kiev. Hvis ikke risikerer de å bli siktet for grensekrenkelse og manglende respekt for Ukrainas suverenitet, noe som har en strafferamme på fem år, får TV 2 opplyst.

Men «folkediplomatene» fra Radøy og deres reisefølge har ikke tenkt å la seg stoppe, verken av trusler om fengsel eller kritikk fra UD.

- Vi ønsker å skape dialog mellom vanlige folk. Mellom Norge og Russland og vise at det fins prosjekter der man kan samarbeide, innen idrett, forretningsliv og kultur, sier Weber.

- Nå er reisen uansett planlagt og den lar seg ikke avlyse.

https://www.tv2.no/a/9335968/

Hendrik Weber - Mette Rosenlund - TV2
Hendrik Weber - Mette Rosenlund - TV2