Konferanse 2019

03/23/2019

Hendrik Weber

Den første konferansen i regi av Folkediplomati Norge ble en stor suksess. Rundt 100 interesserte og engasjerte personer møtte opp i Litteraturhuset. Vårt program måtte forandres flere ganger underveis, men arrangementet ble til slutt spennende og variert

Møtet ble innledet av Hendrik Weber som orienterte om foreningen Folkediplomati Norge og formålet med møtet som hadde tittelen «Hvem har «rett» til Krim ?». Så var det Astor Reigstad som har skrevet flere artikler om folkegruppen tatarene på Krim. Han tok for seg den historiske bakgrunn for tatarenes tilhold på Krim som en innledning til vår gjest Ervin Musaev - selv tatar - fra CEO/Den Krimtatarske TV-kanalen «TV Millet». Han skulle egentlig være tilstede på møtet, men norske myndigheter avslo visumsøknaden hans. Han deltok meget vellykket via video og fortalte både om Krimtatarenes forhold og om utviklingen generelt på Krim etter 2014. Ervin Musaev svarte også på tildels provoserende spørsmål fra salen på en grundig og sjarmerende måte.
Professor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø forklarte gjennom praktiske eksempler fra internasjonal rett hvorfor gjenforeningen av Krim til Russland ikke er en anneksjon og heller ikke noe brudd på Folkeretten. Etter pausen - der det var livlig diskusjon i salen - fortsatte programmet med Ane Hoels presentasjon av boken «To go one´s own way» av Vladimir Konstantinov. Han var den mest sentrale aktør i de dramatiske dagene i februar 2014 da befolkningen på Krim tok skjeen i sin egen hånd slik at folkeavstemningen kunne bli organisert og gjenforeningen bli etablert.
Mons LIe hadde siste foredrag som omfattet virkningen av de vestlige sanksjoner mot Russland som særlig rammer sivilbefolkningen på Krim. Han kritiserte sterkt at Norge følger USA, NATO og EU i sanksjonspolitikken.
Mange deltakere hadde spørsmål til de forskjellige foredragsholdere og ville vite mer. Tre personer som viste med flagg og bilder at de støttet den Ukrainske regjeringen, var til stede. Også disse fikk mulighet til å stille sine delvis provoserende spørsmål.

Oppsummert er vi i Folkediplomati Norge meget godt fornøyd med avviklingen av konferansen. Vi tar sikte på å organisere en ny konferanse så snart som praktisk mulig for å belyse utviklingen i Krimsaken. Konstruktive tilbakemeldinger fra møtedeltakerne tyder på at det er behov for mer konkret informasjon om det som skjer på den russiske Krimhalvøya. Vi vil også prøve å få representanter for norsk UD og Helsingforskomiteen i tale slik at vi kan få høre hvilke grunner det er for norske myndigheter til å opprettholde sanksjonspolitikken mot Russland.

Link til Herland Rapport:

https://www.hannenabintuherland.com/news/mueller-rapporten-har-vist-verden-at-russia-gate-var-logn-hvorfor-ikke-apne-for-et-mer-nyansert-syn-pa-krim-hendrik-weber-folkediplomati-norge/

Hendrik Weber Oslo Folkediplomati Norge
Hendrik Weber Oslo Folkediplomati Norge