Konferanse "Crimea in the contemporary international context"

10/25/2018

Hendrik Weber

Konferansen i Yalta den 25. og 26. oktober var en samling for organisasjoner og foreninger fra forskjellige land som jobber for et godt forhold til Russland og spesielt til Krim. I tillegg var flere politikere, statsviter og rådgivere invitert. Konferansen ble ledet av Georgy Muradov som er visestatsminister på Krim og rådgiver til president Putin. Målet var å etablere en organisasjon "Friends og Crimea" som skal koordinere og hjelpe de forskjellige nasjonale foreningene med å koordinere aktiviteter og sørge for utveksling av informasjon.

I regi av Folkediplomati Norge skrev vi også under en samarbeidsavtale med organisasjonen "House of People´s friendship" og "The Black Sea International Cooperation Association". Begge avtalene skal hjelpe oss å koordinere og skape samarbeidet mellom Krim og Norge. Avtalene omhandler bla. samarbeid og hjelp på kulturelt basis, utdanning, utvikling og oppretting av kontakter til næringsliv osv.

26. oktober hadde vi møte og diskusjon med studenter fra universitetet i Simferopol inkl. pressekonferanse.

På konferansen ble den tidligere slovakiske statsminister, Jan Charnogursky, valgt som formann for "Friends of Crimea". Leder for Folkediplomati Norge, Hendrik Weber, ble valgt til styremedlem. Det neste møtet i "Friend´s of Crimea" skal være i april 2019 like før Yalta Økonomisk Forum.

Avtalene mellom Folkediplomati Norge og NGO´er på Krim legges ikke ut på nettet men medlemer kan gjerne ta kontakt og få tilsendt dokumentene.

Hendrik Weber Jalta Forum
Hendrik Weber Jalta Forum