Koronakrisen - veien i en global nedgangstid

05/16/2020

Friheten.no

Koronakrisen kan føre til en omfordeling av verdier fra folk flest til de ekstremt rike.

Nesten hele verdensbefolkningen er for tiden opptatt med Koronakrisen. Avisene er fulle av artikler om Koronaviruset og på TV reporteres det om infiserte og døde kontinuerlig. Regjeringen i Norge har reagert forholdsvis tidlig i forhold til mange andre europeiske regjeringer og innført tiltak som skal begrense smitten. Til tross for det viser det seg at Norge ikke er godt nok forbered på en pandemi.

Det som endå ikke er i fokus i mediene er den økonomiske krisen tiltakene vil føre med seg. Viruset er farlig for helsen men tiltakene som er satt i verk er farlig for fremtiden. I flere europeiske land ser vi en såkalt komplett «shutdown». Italia, Spania og andre land har stengt butikker, bedrifter, forvaltninger og folk er tvunget til å være hjemme og dette overvåkes delvis ved hjelp av droner. I f.eks. Tyskland er det ikke lov at mer en to personer møtes samtidig og de matbutikker som er åpne har restriksjoner på antall personer som kan oppholde seg i lokalene samtidig. Utenfor venter folk i køer og sikkerhetsvakter sørger for at de som venter holder minst en meters avstand fra hverandre. Innskrenkninger merkes også på andre grunnleggende rettigheter som friheten til å demonstrere, religionsfrihet, frihet til yrkesvalg osv.

I tillegg til innskrenkninger i våre friheter er det også innført overvåkning av gps-signaler på mobilene for å sporer befolkningens bevegelser. Appen som nå utvikles av Folkehelseinstituttet, i samarbeid med andre delvis private aktører, betegnes av direktøren fra Datatilsynet som: «nyttig verktøy for å redde liv, men det er viktig at det er full åpenhet...»

Hadde noen påstått at dette var mulig i fjor høst ville media kalt han for en konspirasjonsteoretiker og faktisk.no hadde opplyst om at påstanden ikke hadde noe grunnlag.

Det som kanskje er mer bekymringsverdig enn selve viruset er konsekvensene av tiltakene som er satt i hvert av regjeringer. Den komplette shutdown fører til at spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB) vil stå i akutt fare for å måtte melde konkurs. De fleste frisørsalong, skobutikker, håndverkere osv. med flere ansatte klarer ikke å overleve en periode på flere uker uten inntekt. Når et stort antall SMB må henge kroken på døren vil det føre til at banklånene for varer, innredning, firmabiler osv. ikke kan betjenes som igjen fører til en krise for mange europeiske banker. Finanssektoren har siden konkursen ti Lehman Brothers i 2008 aldri nådd igjen sin tidligere styrke. Dette fører også til at arbeidsledigheten i Europa stiger og vil forsterke den negative effekten ytterligere som igjen kan føre til at endå flere banker kollapser.

I en slik situasjon er folk desperat på jakt etter penger for å betale sine forpliktelser. «Cash is King» og mange blir tvunget til å selge hva som helst for å få inn penger. Dette vil føre til at prisene for biler, aksjer og andre verdisaker vil stupe. Heller ikke eiendommer vil ikke være sikret mot videre og kraftig prisfall som følge av at mange prøver å selge samtidig for å bli kvitt eller redusere banklånene.

I denne situasjonen får de som forvalter store formuer og har tilgang til penger en gylden mulighet til å kjøpe ekte verdier for en brøkdel av den egentlige verdien. Gull, sølv, aksjer, eiendommer, bedrifter osv. omfordeles fra en middelklasse til de rike som går seirende ut av denne krisen.

For å hjelpe befolkningen på kort varsel vil USA, Hongkong og etter hvert også andre land innføre «helikopter-penger». Staten vil i denne situasjonen dele ut penger til alle innbyggere. I USA skal beløpet ligge på rundt 1000 US-Dollar per person. Pengene skal hjelpe innbyggere med å betale de viktigste forpliktelser. Bakdelen med det er at pengene først må produseres av sentralbanken (Federal Reserve - FED) som kan føre til en økt inflasjon.

En større pengemengde i markedet som møter stengte butikker og dermed ingen mulighet til å kjøpe varer og tjenester kan til og med føre til en hyperinflasjon. Dette er en situasjon som flere land i Sør-Amerika, Afrika og også i Europa har bitter erfaring med og som fører til enorm fattigdom.

Det er mørke utsikter for folk flest. Sikkert er at globale konserner som Amazon vil profitere av tiltakene som er satt i verk. Når alle butikker er stengt, vil folk som tidligere besøkte bokhandleren på hjørnet, åpne en Amazon konto. Når små og mellomstore bedrifter må legge ned vil kundene ikke ha noe annet valg enn å bestille hos de store. Det samme gjelder for lokale reisebyråer i favør av globale internetplattformer som f.eks. booking.com.

Det kan tenkes at koronapandemien brukes aktivt for å forandre vårt globale finanssystem og omfordele verdier fra den arbeidende befolkningen og oppover. Fordelen for eliten og våre politikere denne gangen er at ingen må stå ansvarlig for denne utviklingen fordi politikere, bedriftsledere og bankene kan peke på en usynlig finde - Koronaviruset. Det er heller ikke usannsynlig at vi i kjølvannet av denne krisen vil miste kontantpenger og at overvåkingen av våre mobildata blir til en normalitet. Vaksinen som utvikles, med hjelp fra Bill og Melina Gates foundation, skal ifølge Bill Gates TV intervju, deles ut til 7 milliarder mennesker. Spørsmålet er om det skal skje på en frivillig basis eller om våre regjeringer vil sette inn tvang. Det kan tenkes at restriksjoner kun oppheves for folk som er vaksinert. Hvordan kan dette kontrolleres ? MIT = Massachusetts Institute of Technology skriver på sin nettside den 18. Desember 2019 at det er mulig å vaksinere en person og samtidig legge hele vaksinehistorien under huden ved hjelp av fargepartikler. Denne fargekoden kan leses av ved hjelp av f.eks. en mobiltelefon. Her åpnes det helt nye muligheter for overvåkning. Om kort tid kan kanskje bare de reise med fly eller besøke en kino, som har blitt scannet ved inngangen. En som støtter dette prosjektet er selvfølgelig Bill Gates foundation.

For å få befolkningen til å godta alt dette må det spres frykt om en livsfarlig pandemi, noe våre media har hjelpt regjeringen med helt fra begynnelse. Over hele Europa finnes det leger og epedemologer som er kritisk og stiller spørsmål om konsekvensene av viruset står i forhold til restriksjonene. Disse blir tiet i hel og får ikke plass i mediene.

Hermann Gøring sa i sitt siste intervju i fengselscellen sin i Nürnberg 1945: «... Man kan få folket til å følge lederens befalinger både med og uten stemmerett. Det er ganske enkelt! Det eneste man trenger å si til folket er at man har blitt angrepet og påstå at pasifistenes manglende patriotisme setter landet i fare. Denne metoden fungerer i alle land.»


www.hendrikweber.net - Koronakrisen veien i en global nedgangstid
www.hendrikweber.net - Koronakrisen veien i en global nedgangstid