Møt Folkediplomati Norge

04/10/2021

Av Terje Alnes.

Organisasjonen Folkediplomati Norge arbeider aktivt for fred og dialog mellom Norge og Russland. I det siste har bl.a. Den Norske Helsingforskomite rettet skarp kritikk mot lederen Hendrik Weberog organisasjonens virksomhet. Folkediplomati Norge har trosset norske myndigheters sanksjonspolitikk og foretatt en rekke reiser til Krimhalvøya og konfliktområder i Øst-Ukraina.

Det kan du ikke gjøre i dagens politisk klima uten å bli møtt med kraftig kritikk og mistenkeliggjøring. Den nye Biden-administrasjonen har lagt opp til en isfront mot Russland, en linje det offisielle Norge ser ut til å slutte opp om.

I denne samtalen forteller Hendrik Weber mer om organisasjonens arbeid og deres syn på dagens Russland, på Krimspørsmålet og situasjonen i Øst- Ukraina.

www.spartakus.no