Møte om Krimhalvøya

04/12/2019

Olav H. Aarrestad - Friheten

Torsdag 28. mars vart det halde eit interessant møte på Litteraturhuset i Oslo med innspel kring formuleringa Kven har rett ril Krim ? Tilskipar var "Folkediplomati Norge", som den dynamiske 42-årige ...

Hendrik Weber Folkediplomati Norge Konferanse
Hendrik Weber Folkediplomati Norge Konferanse