Nordmenn i omstridt observatør-oppdrag til Krim under Russland-valget

03/12/2018

Hendrik Weber

Source: VG - Verdens Gang

Nordmenn i omstridt observatør-oppdrag til Krim under Russland-valget

Det som i russiske medier beskrives som en «norsk delegasjon» planlegger å reise til den annekterte Krim-halvøya for å observere det kommende presidentvalget i Russland.

- Representanter for den ikke-statlige organisasjonen Folkediplomati Norge har uttrykt ønske om å komme til Krim i anledning det kommende russiske presidentvalget og fungere som offentlige observatører over valgprosessen, sier nestleder i den russiske dumaens komité for nasjonaliteter, Ruslan Balbek, til Sputnik News. Den russiske statsdrevne nettavisen skriver at «den norske delegasjonen» vil bli ledet av organisasjonens leder, Hendrik Weber.

- Det stemmer, bekrefter Weber overfor VG.

- Vi er invitert til å være valgobservatører på Krim, og har fått en offisiell invitasjon fra dumaen. Det var ganske tilfeldig at vi snakket om det da vi besøkte Krim i fjor høst, da vi møtte lokale politikere. Initiativet kom fra Dumaen men akkreditering kom fra valgkomiteen etter at vi har sendt inn en offisiell søknad om Folkediplomati Norges deltakelse som valgobservatører. Vi er de eneste utenom OSSE som er tillat på Krim, sier Weber til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet.

OSSE-observatører kun til Russland

Presidentvalget i Russland 18. mars finner sted på fireårsdagen for landets annektering av den ukrainske Krim-halvøya, som fulgte i kjølvannet av folkeopprøret i Ukraina vinteren 2014. Ingenting tyder på at Russland har tenkt å gi slipp på det strategisk viktige området, men den internasjonale holdningen er fortsatt at annekteringen er i strid med folkeretten.

Det får også konsekvenser for de internasjonale valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som skal sende nærmere 500 observatører til Russland i forbindelse med presidentvalget: OSSE er nemlig en konsensusorganisasjon, og så lenge det ikke er internasjonal enighet om Krim er ukrainsk eller russisk, vil organisasjonen avstå fra å drive valgobservasjon i det omstridte området.

- Vil bli utnyttet i propagandahensikt

Norske myndigheter har tidligere stilt seg svært kritiske til foreningen Folkediplomati Norges reiser til Krim og Øst-Ukraina, og tar nå sterk avstand fra de planlagte aktivitetene deres under det russiske presidentvalget på Krim.

- Norske myndigheter anser at Russlands anneksjon av Krim og Sevastopol er i strid med folkeretten. Vi tar sterk avstand fra enhver norsk deltakelse som såkalt valgobservatør i et russisk valg på Krim, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD til VG.

Første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner (H), stiller seg også svært kritisk til den norske deltakelsen.

- De må gjerne reise hvor de vil på invitasjon fra hvem de vil for meg, men det de ser er ikke en demokratisk begivenhet som har offentlig interesse. De skal være klar over at de vil bli utnyttet i propagandahensikt, og slik sett vil oppholdet ikke være noe bidrag til hverken til demokrati eller respekt for folkeretten, sier Tetzschner til VG.

Observatør for første gang

Hendrik Weber lar seg ikke berøre av kritikken:

- Hvis det er tvil om den rettmessige sammenslutningen mellom Krim og Russland så måtte egentlig OSSE stille med flere mann foran hvert eneste valglokale for å observere hvordan og om folk velger. Men man gjør det ikke, fordi man vil ha mulighet i etterkant til å kunne deklarere valget som manipulert eller ikke kontrollert, sier Weber og legger til:

- Jeg vet ikke om presidentvalget i Russland og dermed også på Krim er en demokratisk begivenhet av offentlig interesse for Tetzschner, men jeg vet at resten av Russland er veldig interessert i gjennomføring og resultatet av det første presidentvalget på Krim etter gjenforeningen. Jeg tror i tillegg ikke at vi skal være så arrogante og bestemme hva som er av offentlig interesse og hva som ikke er det. En eller annen gang må vi også våkne å se at vi ikke kommer videre hvis vi hele tiden skyver ansvar og skyld over på de andre. Det skremselsbildet som tegnes av Russland hele tiden, blir langsom utdatert.

- Det er ikke forbudt å reise dit. Folkene som bor der ønsker å stemme, og selvfølgelig må de også få besøk av internasjonale valgobservatører. Vi vil være med og vise at det finnes andre meninger i Europa som respekterer deres beslutning, sier Weber.

Weber forteller at hverken han selv eller samboeren Mette Rosenlund har drevet med valgobservasjon tidligere. De har heller ingen utdanning eller trening i valgobservasjon.

- Det ligger for eksempel en del informasjon ute på OSSEs nettsider om hvordan man observerer valg, og dette har vi lest oss opp på, men i utgangspunktet kreves det ikke en offisiell utdanning eller kurs, understreker han.

Flere interesserte fra Norge

Foreløpig er det kun han selv og samboer Mette Rosenlund som har planlagt å reise fra Norge, men han forteller at det skal være flere som er interessert i å være med som valgobservatører fra Norge til Krim.

- Vi reiser ned noen dager i forkant for å møte lokale politikere og lære mer om de offisielle valgprosedyrene, for å få så mye kunnskap som mulig på kortest mulig tid om hva som er lov og ikke lov. Jeg vet at i noe land er det for eksempel ikke lov å ha åpne vinduer i valglokalene eller at man må legitimere seg med pass og så videre. Det er viktig å kjenne til de reglene som gjelder, sier Weber

Han sier de vil konsentrere seg mest om området i og rundt byen Simferopol, fordi de ikke har tid til å reise så mye rundt.

- Men vi har også lagt opp til å besøke områder hvor det i hovedsak bor Krim-tatarer og andre minoriteter, for det blir jo sagt at de blir dårlig behandlet og undertrykket, så vi vil se hvordan ting foregår der.

- Ikke fritt, rettferdig og demokratisk

Michael Tetzschner, første nestleder i utenrikskomitéen på Stortinget, var selv observatør ved valget til den russiske dumaen i november 2011.

- Vi avga en nokså nedslående rapport for vårt tildelte valgdistrikt i Moskva. OSSEs hovedrapport for hele Russland konkluderte med at dumavalget ikke på noen måte levde opp til kravet man må stille til et demokratisk valg. De som inviterer, er altså en institusjon som selv har fått sin sammensetning ved å bryte prinsippene for demokratiske valg, sier Tetzschner til VG.

Han mener russiske myndigheter for tiden ikke interessert i, og dermed ikke i stand til å arrangere et valg som er reelt, fritt og demokratisk. Russiske myndigheter bruker valg for å legitimere at makten forblir der den der, ikke at den veksler etter konkurranse om velgernes tillit, påpeker han.

- Deres interesse i å gjøre det i et område de i tillegg ønsker å få aksept for skal kunne innlemmes, vil ytterligere gjøre idéen om demokratiske valg til et illusjonsnummer, sier Tetzschner og legger til:

- Men det avgjørende spørsmål ligger forut for deltagelse som valgobservatør, nemlig at det ikke er det som er anerkjent som de legale myndigheter som arrangerer valg på Krim. Dermed fremstår det hele som et bidrag til de facto legitimering av et område som etter folkeretten er en del av Ukraina. En grunnleggende betingelse for at et valg anses «free and fair» er således ikke til stede, understreker Tetzschner.

Valgresultatet gitt på forhånd

Ingen regner med at noen av de øvrige sju kandidatene i valget 18. mars kan hindre at president Vladimir Putin blir gjenvalgt for en ny seksårsperiode.

Putin har vært statsminister eller president i Russland siden 2000.

Kreml frykter imidlertid at lav valgdeltakelse skal undergrave legitimiteten til valget.


https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/yvKj5A/nordmenn-i-omstridt-observatoer-oppdrag-til-krim-under-russland-valget

Source: VG - Verdens Gang

Omstridte valgobservatører omtalt som «norske diplomater» i russiske medier

RUSSISK VALG: Leder i foreningen Folkediplomati Norge fotografert i et valglokale på Krim under det russiske presidentvalget søndag.

Utenriksdepartementet mener det er «uakseptabelt» at de omstridte norske valgobservatørene som reiste til Krim i forbindelse med det russiske presidentvalget omtales som «norske diplomater» i russiske medier.

Årets presidentvalg var det første etter at Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014, og ble holdt på selve årsdagen for anneksjonen - en symbolsk dag for Putins popularitet i Russland.

Valgresultatet på Krim endte med over 90 prosent til Putin. Med 76,66 prosent av stemmene på landsbasis, sikret Vladimir Putin seg over sju ganger så høy oppslutning som sin nærmeste konkurrent og den største valgseieren noensinne.

- Vi oppdaget ikke valgfusk eller uregelmessigheter ved valget, sier Hendrik Weber, leder av foreningen Folkediplomati Norge.

Sammen med Mette Rosenlund og sin tyske kollega Andreas Maurer fra foreningen Folkediplomati Tyskland deltok han i et omstridt observatør-oppdrag under det russiske presidentvalget på Krim.

På valgdagen besøkte de valglokaler i Sevastopol, Simferopol og Bakhchysarai.

Stor russisk interesse

I flere russiske medier ble Weber omtalt som «norske diplomater». En artikkel fra nyhetsbyrået Tass skriver at «internasjonale observatører anerkjente lovligheten ved presidentvalget i Krim».

- Det var veldig stor medieinteresse for oss, og vi ble fulgt av journalister hele dagen. De ville vite hva vi gjorde, og om vi hadde sett noe kritikkverdig, forteller Weber.

- Alle vi møtte takket oss for at vi var der, og ba oss om å ta med historien deres til Europa fordi de ikke anerkjenner dem.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) unnlot å sende sine observatører til Krim fordi det ikke er internasjonal enighet om Krim er ukrainsk eller russisk.

UD: - Uakseptabelt

Hverken Norge eller EU anerkjenner Krim som en del av Russland, og har derfor ikke anerkjent gjennomføringen av det russiske presidentvalget på Krim.

- Norske myndigheter anser Russlands anneksjon av Krim og Sevastopol å være strid med folkeretten, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til VG.

Statssekretæren ser ikke med blide øyne på at Hendrik Weber omtales som «norsk diplomat» i russiske medier.

- Dette er et privat besøk og har ingen tilknytning til norske myndigheter, understreker statssekretæren.

- Det er helt uakseptabelt at disse omtales som representanter for norske myndigheter i russisk media. Russland er vel kjent med vårt syn på dette besøket.

- Ren samvittighet

Leder av foreningen Folkediplomati Norge, Hendrik Weber, understreker at de aldri har sagt til russiske medier at de er norske diplomater.

- Jeg kan med ren samvittighet si at vi aldri har opptrådt som offisielle norske diplomater. Vi har alltid benevnt oss som foreningen Folkediplomati Norge, sier Weber til VG.

- Jeg kan forstå norske myndigheter, men hvis de ser noe problem med hvordan russiske medier har omtalt oss, må de ta kontakt med de aktuelle mediene, sier Weber.

OSSE-kritikk

OSSE hadde over 500 observatører til stede under søndagens presidentvalg i Russland, der president Vladimir Putin ble gjenvalgt med nærmere 77 prosent av stemmene.

I sin rapport fra valget konkluderer OSSE-observatørene, som ble ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen, med at valget ble «avviklet på velordnet vis, til tross for mangler knyttet til hemmelig stemmegivning og åpenhet rundt opptellingen».

Artikkelen fortsetter under VGTV-innslaget.

OSSE er derimot mindre imponert over det generelle politiske klimaet i Russland og mener opposisjonen har begrensede muligheter til å nå fram.

Restriksjoner på den grunnleggende forsamlingsretten, retten til å organisere seg og retten til å uttrykke seg har resultert i et begrenset rom for politisk engasjement og mangel på ekte konkurranse, mener OSSE-observatørene.

- Vi forventer at Russland håndterer bruddene og manglene som OSSEs observatører har avdekket, sier en talsperson for EUs utenrikssjef Federica Mogherin

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/P3e7JR/omstridte-valgobservatoerer-omtalt-som-norske-diplomater-i-russiske-medier

Source: 1tvcrimea.ru

Удивлены и возмущены. Международные наблюдатели озвучили свои впечатления от избирательного процесса в Республике

19.03.2018

От мифов к реальности. Международные наблюдатели подвели итоги и озвучили свои впечатления от избирательного процесса в Республике. По их словам, эмоций пережили немало. Было время, как для изумления, так и для возмущений. Гости специально не готовили конкретный маршрут, чтобы посещение участков было спонтанным.

Наблюдатель из Италии Марко Марсили уверяет, прибыл в Крым в поисках правды, поездку оплатила независимая национальная организация, в таких условиях с поставленной задачей справляться проще.

Эксперты отметили, что голосовать было удобно людям любой национальности.

Также иностранных наблюдателей изумляли такие вещи, которые крымчанам кажутся вполне стандартными. Например, испанец Диего Гуильен Перес обратил внимание на активную гражданскую позицию именно прекрасной половины населения.

А вот наблюдателя из Швеции Ульфа Гренлунда удивил сам старт избирательного процесса, ведь многие из крымчан на своих участках хотели отдать голос первыми.

Другие наблюдатели подхватили эту мысль, добавив, что подобное явление можно было наблюдать на многих участках на протяжении всего дня.

Было место и возмущениям. Андреас Маурер, путешествуя по Крыму, читал западную прессу, ложь и непрофессионализм заокеанских журналистов искренне возмущали, особенно, когда он прочитал, что на избирательные участки в Крыму приходил лишь каждый четвёртый.

Не обошли стороной и скандальные темы. Когда экспертов спросили про избирательные участки на территории Украины, они сказали, что жители этой страны к западным ценностям стремятся, но не к тем. Мало того, в сопредельном государстве игнорируют даже самые элементарные нормы поведения.

Но Хендрик Вебер усомнился, что на западе про подобные ситуации хоть кто-то узнает. Их пресса намерено игнорирует неудобные для восприятия факты.

Наблюдатели подытожили, всё тайное становится явным, правду не скрыть. Информацию, которую они собрали в Республике, с удовольствием используют оппозиционные СМИ их государств. Мало того, во время выборов иностранцы вели прямые трансляции с избирательных участков. Поэтому определённая часть западной аудитории вынуждена была открыть широко закрытые глаза.+

Дмитрий Попов, Антон Кузнецов, «Новости 24».

Forskjellige lenker:

https://bahchisaray.rk.gov.ru/article/show/2018_03_18_15_23_mezhdunarodnye_nabliudateli_v_bakhchisarae

https://ombudsman.rk.gov.ru/article/show/2018_04_01_18_09_liudmila_lubina_vstretilas_s_inostrannymi_nabliudateliami

https://tass.ru/politika/5044427

https://riafan.ru/1036804-norvezhskii-diplomat-na-vyborakh-v-krymu-tankov-i-lyudei-s-oruzhiem-na-ulicakh-net-kak-dumaet-zapad

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5040559

https://life.ru/t/новости/1093411/dielieghatsiia_iz_norvieghii_posietit_krym_vo_vriemia_vyborov_v_martie

Hendrik Weber Sevastopol
Hendrik Weber Sevastopol