Omstridte valgobservatører omtalt som «norske diplomater» i russiske medier

03/20/2018

Omstridte valgobservatører omtalt som «norske diplomater» i russiske medier

Utenriksdepartementet mener det er «uakseptabelt» at de omstridte norske valgobservatørene som reiste til Krim i forbindelse med det russiske presidentvalget omtales som «norske diplomater» i russiske medier.

STIAN EISENTRÄGER 20. mars 2018

Årets presidentvalg var det første etter at Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014, og ble holdt på selve årsdagen for anneksjonen - en symbolsk dag for Putins popularitet i Russland.

Valgresultatet på Krim endte med over 90 prosent til Putin. Med 76,66 prosent av stemmene på landsbasis, sikret Vladimir Putin seg over sju ganger så høy oppslutning som sin nærmeste konkurrent og den største valgseieren noensinne.

- Vi oppdaget ikke valgfusk eller uregelmessigheter ved valget, sier Hendrik Weber, leder av foreningen Folkediplomati Norge.

Sammen med Mette Rosenlund og sin tyske kollega Andreas Maurer fra foreningen Folkediplomati Tyskland deltok han i et omstridt observatør-oppdrag under det russiske presidentvalget på Krim.

På valgdagen besøkte de valglokaler i Sevastopol, Simferopol og Bakhchysarai.

Stor russisk interesse

I flere russiske medier ble Weber omtalt som «norske diplomater». En artikkel fra nyhetsbyrået Tass skriver at «internasjonale observatører anerkjente lovligheten ved presidentvalget i Krim».

- Det var veldig stor medieinteresse for oss, og vi ble fulgt av journalister hele dagen. De ville vite hva vi gjorde, og om vi hadde sett noe kritikkverdig, forteller Weber.

- Alle vi møtte takket oss for at vi var der, og ba oss om å ta med historien deres til Europa fordi de ikke anerkjenner dem.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) unnlot å sende sine observatører til Krim fordi det ikke er internasjonal enighet om Krim er ukrainsk eller russisk.

UD: - Uakseptabelt

Hverken Norge eller EU anerkjenner Krim som en del av Russland, og har derfor ikke anerkjent gjennomføringen av det russiske presidentvalget på Krim.

- Norske myndigheter anser Russlands anneksjon av Krim og Sevastopol å være strid med folkeretten, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til VG.

Statssekretæren ser ikke med blide øyne på at Hendrik Weber omtales som «norsk diplomat» i russiske medier.

- Dette er et privat besøk og har ingen tilknytning til norske myndigheter, understreker statssekretæren.

- Det er helt uakseptabelt at disse omtales som representanter for norske myndigheter i russisk media. Russland er vel kjent med vårt syn på dette besøket.

- Ren samvittighet

Leder av foreningen Folkediplomati Norge, Hendrik Weber, understreker at de aldri har sagt til russiske medier at de er norske diplomater.

- Jeg kan med ren samvittighet si at vi aldri har opptrådt som offisielle norske diplomater. Vi har alltid benevnt oss som foreningen Folkediplomati Norge, sier Weber til VG.

- Jeg kan forstå norske myndigheter, men hvis de ser noe problem med hvordan russiske medier har omtalt oss, må de ta kontakt med de aktuelle mediene, sier Weber.

OSSE-kritikk

OSSE hadde over 500 observatører til stede under søndagens presidentvalg i Russland, der president Vladimir Putin ble gjenvalgt med nærmere 77 prosent av stemmene.

I sin rapport fra valget konkluderer OSSE-observatørene, som ble ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen, med at valget ble «avviklet på velordnet vis, til tross for mangler knyttet til hemmelig stemmegivning og åpenhet rundt opptellingen».

OSSE er derimot mindre imponert over det generelle politiske klimaet i Russland og mener opposisjonen har begrensede muligheter til å nå fram.

Restriksjoner på den grunnleggende forsamlingsretten, retten til å organisere seg og retten til å uttrykke seg har resultert i et begrenset rom for politisk engasjement og mangel på ekte konkurranse, mener OSSE-observatørene.

- Vi forventer at Russland håndterer bruddene og manglene som OSSEs observatører har avdekket, sier en talsperson for EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/P3e7JR/omstridte-valgobservatoerer-omtalt-som-norske-diplomater-i-russiske-medier?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=bREMg

Hendrik Weber VG
Hendrik Weber VG