Second Eurasian Women Forum

09/19/2018

Mette Rosenlund

"Det andre euroasiatiske kvinneforum" i St Petersburg 19-21 september 2018

«Det første euroasiatiske kvinneforum» ble gjennomført for tre år siden. Det neste skal arrangeres om tre år, da under navnet « International Women's Congress». Det var en kvinne fra Botswana som i et av de mange parallellmøtene foreslo navneskiftet, siden det er inviterte deltakere fra fem kontinenter. Hun ble hørt. Dette er et eksempel på at hver enkelt av oss kan bidra til å gjøre en forskjell.

Til årets fredsforum hadde Russlands regjering invitert over 2000 ledende kvinner - og noen menn - fra politikk, offentlig forvaltning, forskning, næringsliv og veldedighet i 110 land. Dessuten var ledere i 27 internasjonale organisasjoner til stede. Forumet ble avsluttet om kvelden 21. september med feiringen av FNs internasjonale fredsdag, med ballett, fargerike raketter og lysende fontener på Peterhof utenfor St Petersburg.

Hovedtemaet var «Kvinner for global sikkerhet og bærekraftig utvikling».. Den store overraskelsen var at president Putin dukket opp for å åpne konferansen. Han startet med å understreke at kvinner over hele verden må med i samfunnslivet på like fot med menn dersom vi skal lykkes i å få en bærekraftig nasjonal og global sosial og økonomisk utvikling. Med lovgivning, støtteordninger og ny teknologi kan det legges til rette for like muligheter for kvinner og menn på alle plan i samfunnet. Putin sa videre at det i Russlands treårige utviklingsprogram i 19 punkt satses sterkt på Den 4. industrielle revolusjon. Ved hjelp av ny teknologi kan kvinner i alle aldre lettere få en relevant videreutdanning, knytte nettverk, starte egen bedrift, og innta lederstillinger i forskning, i det offentlige og i næringslivet. Ny teknologi gir også større fleksibilitet når det gjelder arbeidsplass og arbeidstid. Derfor vil kvinner og menn kunne kombinere jobb med omsorg for familien. Siden teknologiutviklingen vil føre til at mange av dagens arbeidsplasser blir overflødige, skal alle mødre med barn under tre år som takker ja til tilbud om omskolering til ny relevant kompetanse, fra neste år få fra to til tre års betalt morspermisjon. Russland har god barnehagedekning. Den skal bli på 100 prosent innen tre år.

I de to plenumsmøtene og de over 50 parallelle møtene fulgte innlederne fra mange land og kontinenter opp et eller flere av spørsmålene: Hvordan svekke tradisjonelle og sosiale holdninger, slik at jenter får samme muligheter som gutter til utdanning, økonomisk selvstendighet og sosial likeverd? Hvordan kan vi i samarbeid fremme dialog og forståelse og gjøre relasjonene mellom regjeringer mer menneskelige? Hvordan kan kvinner samarbeide for å forplikte verdens nasjonalforsamlinger til å bidra til å få en slutt på dagens anstrengte

forhold mellom atommakter, stoppe terroristorganisasjoner, globale klimaendringer, forurensninger, epidemier, teknologiske trusler, diskriminerende lovgivning og bruk av økonomiske sanksjoner?

Ordstyreren i det innledende plenumsmøtet siterte Mor Theresa som sa at hun ikke ville gå i demonstrasjonstog mot krig, men for fred. Mange deltakere snakket i Mor Theresas ånd, og kom med konkrete forslag, blant annet tiltak for å stimulere jenter til å utdanne seg innen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tiltak for å ta i bruk ny helseteknologi globalt, for å bruke kvinner aktivt i kampen mot nazisme og rasediskriminering og for å få massemedia til å bidra mer aktivt til fred og bærekraftig utvikling.

En av de mange «kjendisene» blant innlederne var verdens første kvinnelige kosmonaut for 55 år siden, nå 81-årige og superspreke Valentina Teresjkova. Hun har vært politisk aktiv i det meste av livet, og ble i 2011 innvalgt i Dumaen. Tidligere statsminister i India, Sonia Gandhi snakket også. Det samme gjorde en av Putins utfordrere under presidentvalget tidligere i år, 36-årige Kseniya Sobchak og den russiske vise-statsminister Tatyana Golikova.

Konferansen munnet ut i en slutterklæring med anbefalte tiltak for global sikkerhet og en bærekraftig utvikling.. Den er rettet til alle verdens statsoverhoder, ledere i regjeringer og nasjonalforsamlinger, internasjonale organisasjoner, og alle andre som kan bidra til å gjøre slutterklæringen kjent, og for at anbefalte tiltak blir iverksatt. Kan vi håpe på at den blir omtalt i vestlige media?

(https://eawf.ru/en2018/about/docs/proekt2018/)


Mette Rosenlund