Viktigere å kritisere, enn å oppfordre til samarbeid og dialog 

10/29/2019

Hendrik Weber - NordnorskDebatt

Til Arne O. Holm sin artikkel/gjestekommentar: Et solid møte mellom Norge og Russland, ispedd en porsjon fylkespolitisk naivisme.

Gjestekommentator Arne O. Holm, som er redaktør for det russlandkritiske High North News, står riktignok på den andre siden. Han belyser nabokonferansen og feiringen av frigjøringen i Finnmark i Kirkenes denne uken med en viss skepsis.

Selvfølgelig vet han at flere av hans påstander ikke gjenspeiler sannheten, men det er viktigere å kritisere enn å oppfordre til samarbeid og dialog.

Han har rett hvis han gir til ettertanke at sikkerhetspolitikken og militarisering gradvis har overtatt som retningsviser og at sivile samarbeidsprosjekter skyves til side. Helt uenig må jeg være med Holm, når han tilbakefører dette på den angivelige russiske annekteringen av Krimhalvøya i 2014.

Flere norske og europeiske statsvitere har i mange artikler og publikasjoner lagt frem at Russland ikke har brutt folkeretten med akseptering av søknaden fra Krim om gjenforening.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, er både opplyst og klok når hun oppfordrer til å heve sanksjonene mot Russland. De norske sanksjonene mot Russland er basert på feile forutsetninger, nemlig på «handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet» (trådd i kraft 15.08.2014) Grunnlaget som ligger i bunn er feil, og flertallet av andre land i FN har ikke sluttet seg til denne politikken.

Vassvik har rett når hun krever at det under disse forutsetninger også må innføres sanksjoner mot USA for sine folkeretts- og menneskerettsbrudd. Holm kommenterer dette ikke med at det er usaklig eller feil men med «...mangel på prinsipiell tenking...». Hvilken prinsipper legger han til grunn ? Er det viktigste å følge sine egne prinsipper, selv om de er basert på feil grunnlag ?

Til slutt kommenterer Holm Sankt Georgs bandet eller -medaljen, og legitimerer sin kritikk med at «Symbolet er forbudt i Ukraina...» og at angivelig bare russiske nasjonalister pynter seg med den. Det er selvsagt noe faktafeil i dette og historien til båndet går mye lengre tilbake i tiden. Det som er skremmende er at Holm bruker Ukrainas lovgiving som målestokk om en eller annen sak er moralsk anstendig eller ikke. Ser vi på Ukrainas lovgiving i dag, fem år etter kuppet, så er det vanskelig å forsvare at vi skal bruke dette som målestokk for vår moral.

Denne ensidige fremstillingen er for øvrig en av de store feilene mange norske aviser har gjort under hele Ukraina-konflikten, og hvor deres troverdighet har lidd ganske kraftig.